BNC Social Work or Charity Programme

BNC का अध्यक्ष जिउ र सम्पूर्ण कार्य समितिका पत अधिकारी जिउ हरुमा नमस्ते  Good morning !  


BNC  को पहिलो  रात्री भोज  आयोजना गरियको  मा  नेपालका राजदुत Dr Durga Bahadur Subedi सूबेदी  र NRN  अध्यक्ष मुछेन्द्र गुरुङ  को उपस्थिति मा हामी BNC Executive Teams र BNC का सदस्य  जिउ हरु को उपस्थिति मा हुन गयको  01/07/2017 सनिबार को दिन हुने  यहाँ हरुलाई अबगतई छ १ 


यो रात्री भोज लाई सफल गराउने तपाई हाम्रो जिम्मे बारी भयको र म संयोजक को तर्फा बाट हार्दिक अनुरोउध गर्दछु  १


हामी हरु सगा ४०१ घर द्यल्ऋ को मेम्बेर हुनुहुन्छ तर हामी हरुले वहाहरुको समय मिल्ने र प्रोपोकारी काम मा आउने हरुलाई निमन्त्र पठाउने विचार छ म यहाँहरुलाई अनुरोउध गर्न चाहन्छु हजुर हरुको बिचारले नाम  हरु हामीलाई यो खष्खभच नचयगउक  ओर कल गरेर  दिनु भई सयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोउध गत्दछु १ 


यो हामी कार्य समिति र सल्हाकार को  नाम एसरी छ म बाट छुटे मा  र धचयलन भयमा हजुर हरुले सुधारी राखिदिनु होला १ नाम 

श्री  तिल बिक्रम सम्बम्फे जिउ    २ 

श्री ओम गुरुङ                       २

श्री योग कुमार                      २ 

श्रीमती निशा शर्मा                 २ 

श्री राम राई                         २ 

श्रीमती  धुर्ब गुरुङ                  २ 

श्री कृष्ण गुरुङ                      १ 

श्री हर्कजुंग लिम्बु                   २ 

श्री नर लिम्बु  र अमृता लिम्बु    २ 

श्री सन्तोष गुरुङ                    २ 

श्री विजय लिंतेफ                   १ 

श्री नर गुरुङ                        २

श्री पाण्डव सुनवार                २ 

श्री एम कुमार गुरुङ               २ 

श्री बल थापा                       २

श्री टेक राई                         २ 

श्री बसन्त गुरुङ                    २

श्री सौगात गुरुङ                   १

श्री सुबास पुन                      २ 

श्री चन्द्र लिम्बु                     २

श्री लाल चोंबांग                   २ 

श्रीमती शिव कन्या गुरुङ         १


सलाकर जिउ हरु 

श्री भक्ता बगादुर लिम्बु          २ 

श्री हर्क राज राई                   २ 

श्री पंचा बिर राई                  २ 

श्री प्रेम गुरुङ                        २ 

श्री खुसीमान गुरुङ                 २ 

श्री कमल गुरुङ                     २

श्री इन्द्र गुरुङ                       २

श्री मदन सेरेस्था                   २

श्री प्रसाद राई                      २कार्य समितिका साथी हरु मा हार्दिक अनुरोउध गर्दछौ  हजुरहरुले नाम राख्दै अयउथ बलम उबकतभ गरिदिनु होला  धन्यवाद १  


ओम गुरुङ 

संयोजक

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.